Hem

DIN ELEKTRIKER I TÖREBODAVälkommen till din elektriker i Skaraborg

Lokal elfirma i Töreboda som arbetar över hela Skaraborg


VI UTFÖR ALLA ELINSTALLATIONER


Elektriker i Töreboda som arbetar med installation, felsökning och serviceDu är varmt välkommen att ta kontakt med alla dina frågor. Från små service-jobb till markföräggning så hjälper vi dig till en kostnadseffektiv och effektiv lösning.

 

Förfrågan

 
 
 
 

HUVUDSAKLIGA ARBETSOMRÅDEN


Inom dessa områden sker merparten av vårt arbete

Elektriker i Töreboda

INSTALLATION


Allt från provisorisk byggström till nyinstallation.

ROT-arbeten, kontorsanpassningar, nyproduktion och markarbeten.

Utbildade lantbrukselektriker.

Elinstallation Töreboda

LOKALISERING


Kablar och rör


Elektriker Skövde

FELSÖKNING


Lokalisering av fel samt orsaken till dessa.

Konditionsbedömning samt test av kablar och apparater.


Elinstallation Mariestad

IDENTIFIERING


Av enskilda kablar


Elektriker i Mariestad

SERVICE


Småjobb och underhållstjänster som i huvudsak är kopplat till något elektriskt.

 Alla jobb är för oss lika viktiga oavsett storlek.

Elinstallation Skövde

KABELFEL


Lokalisering av fel samt feltyp

ÖVRIGA TJÄNSTER


- som tillhandahålls av din elektriker i Skaraborg

ENERGIANALYS


Syftet är att kartlägga och analysera energianvändningen


TERMOGRAFERING


För att finna varmgångar och andra typer av fel i elanläggningar. 

Används också för att hitta köldbryggor i byggnader, lokalisering av rör och stopp i vattenledningar. 
ELKVALITETSMÄTNING


Elkvalitetsmätning med tillhörande analys och åtgärdsförslag. Rapport enligt EN 50160


JORDTAG


Kontrollmätning av jordtag och markresistivitet