Hem

DIN ELEKTRIKER I TÖREBODAVälkommen till din elektriker i Skaraborg

Lokal elfirma i Töreboda som arbetar över hela Skaraborg


VI UTFÖR ALLA ELINSTALLATIONER


Elektriker i Töreboda som arbetar med installation, felsökning och serviceDu är varmt välkommen att ta kontakt med alla dina frågor. Från små service-jobb till markföräggning så hjälper vi dig till en kostnadseffektiv och effektiv lösning.

 

Förfrågan

 
 
 
 

HUVUDSAKLIGA ARBETSOMRÅDEN


Inom dessa områden sker merparten av vårt arbete

Elektriker i Töreboda

INSTALLATION


Allt från provisorisk byggström till nyinstallation.

ROT-arbeten, kontorsanpassningar, nyproduktion och markarbeten.

Utbildade lantbrukselektriker.

Elektriker Skövde

FELSÖKNING


Lokalisering av fel samt orsaken till dessa.

Konditionsbedömning samt test av kablar och apparater.


Elektriker i Mariestad

SERVICE


Småjobb och underhållstjänster som i huvudsak är kopplat till något elektriskt.

 Alla jobb är för oss lika viktiga oavsett storlek.

ÖVRIGA TJÄNSTER


- som tillhandahålls av din elektriker i Skaraborg

ENERGIANALYS


Syftet är att kartlägga och analysera energianvändningen


TERMOGRAFERING


För att finna varmgångar och andra typer av fel i elanläggningar. 

Används också för att hitta köldbryggor i byggnader, lokalisering av rör och stopp i vattenledningar. 
ELKVALITETSMÄTNING


Elkvalitetsmätning med tillhörande analys och åtgärdsförslag. Rapport enligt EN 50160


JORDTAG


Kontrollmätning av jordtag och markresistivitet