Hem

DIN ELEKTRIKER I TÖREBODAVälkommen till din elektriker i Skaraborg

Lokal elfirma i Töreboda som arbetar över hela Skaraborg


VI UTFÖR ALLA ELINSTALLATIONER


Elektriker i Töreboda som arbetar med installation, felsökning och service


Du är varmt välkommen att ta kontakt med alla dina frågor. Från små service-jobb till markföräggning så hjälper vi dig till en kostnadseffektiv och effektiv lösning.

 

Förfrågan

 
 
 
 

HUVUDSAKLIGA ARBETSOMRÅDEN


Inom dessa områden sker merparten av vårt arbete

Elektriker i Töreboda

Installation

Allt från byggström till nyinstallation.

Elinstallation Töreboda

Lokalisering

Av kablar och rör.

Elektriker Skövde

Felsökning

Lokalisering av fel samt orsaken till dessa.


Elinstallation Mariestad

Identifiering

Av enskilda kablar.

Elektriker i Mariestad

Service

Av komponenter och anläggningar.


Elinstallation Skövde

Kabelfel

Lokalisering av fel samt feltyp.


ÖVRIGA TJÄNSTER


- som tillhandahålls av din elektriker i Skaraborg

ENERGIANALYS


Syftet är att kartlägga och analysera energianvändningen


TERMOGRAFERING


För att finna varmgångar och andra typer av fel i elanläggningar. 

Används också för att hitta köldbryggor i byggnader, lokalisering av rör och stopp i vattenledningar. 
ELKVALITETSMÄTNING


Elkvalitetsmätning med tillhörande analys och åtgärdsförslag. Rapport enligt EN 50160


JORDTAG


Kontrollmätning av jordtag och markresistivitet