Hem

DIN ELEKTRIKER

I SKARABORGVI UTFÖR ALLA ELINSTALLATIONER


Elektriker i Töreboda som är mångsysslare och gör det mesta från markförläggning till elektrisk felsökning på gamla traktorerORDNA MÖTE

 
 
 
 

HUVUDSAKLIGA ARBETSOMRÅDEN


Inom dessa områden sker merparten av vårt arbete

Elektriker i Töreboda

INSTALLATION


Allt från provisorisk byggström till nyinstallation.

ROT-arbeten, kontorsanpassningar, nyproduktion och markarbeten.

Utbildade lantbrukselektriker.

Elektriker Skövde

FELSÖKNING


Lokalisering av fel samt orsaken till dessa.

Konditionsbedömning samt test av kablar och apparater.


Elektriker i Mariestad

SERVICE


Småjobb och underhållstjänster som i huvudsak är kopplat till något elektriskt.

 Alla jobb är för oss lika viktiga oavsett storlek.

ÖVRIGA TJÄNSTER

ENERGIANALYS


Syftet är att kartlägga och analysera energianvändningen


Termografering


För att finna varmgångar och andra typer av fel i elanläggningar. 

Används också för att hitta köldbryggor i byggnader, lokalisering av rör och stopp i vattenledningar. 
ELKVALITETSMÄTNING


Elkvalitetsmätning med tillhörande analys och åtgärdsförslag. Rapport enligt EN 50160


Nytt!


Termografering

Termografering Töreboda